Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Tuesday 8. 10. 1991 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1991
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Slovensko) – symfonický orchester
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
 • Boris Pergamenščikov (SRN) – vilončelo
Program
 • Ján Cikker – Meditácia na tému Heinricha Schutza Blažený sú mŕtvi
 • Max Reger – Variácie a fúga na Mozartovu tému, op. 132
 • Antonín Dvořák – Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Slovensko) – symfonický orchester
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
 • Boris Pergamenščikov (SRN) – vilončelo
Program
 • Ján Cikker – Meditácia na tému Heinricha Schutza Blažený sú mŕtvi
 • Max Reger – Variácie a fúga na Mozartovu tému, op. 132
 • Antonín Dvořák – Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104

Porovnaj s bulletinom