Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Orchester Konzervatória Richarda Straussa mesta Mníchov

Nedeľa 6. 10. 1991 o 15:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1991
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Orchester Konzeravtória Richarda Straussa mesta Mníchov (SRN)
  • Ulrich Weder – dirigent
  • Boris Kucharský – husle
  • Marina Ulewicz – soprán
  • Johannes Dengles – lesný roh
Program
  • W.A.Mozart – Sinfonia (Ouverture) G Dur, KV 318
  • W.A.Mozart – Koncert pre husle a orchester G Dur, KV 216
  • W.A.Mozart – Scéna a ária pre soprán : “Bella mia fiamma“, KV 528
  • W.A.Mozart – Serenáda č. 9 D dur, “Posthornserenade“ KV 320