Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Orchester Konzervatória Richarda Straussa mesta Mníchov

Sunday 6. 10. 1991 o 15:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1991
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Orchester Konzeravtória Richarda Straussa mesta Mníchov (SRN)
 • Ulrich Weder – dirigent
 • Boris Kucharský – husle
 • Marina Ulewicz – soprán
 • Johannes Dengles – lesný roh
Program
 • W.A.Mozart – Sinfonia (Ouverture) G Dur, KV 318
 • W.A.Mozart – Koncert pre husle a orchester G Dur, KV 216
 • W.A.Mozart – Scéna a ária pre soprán : “Bella mia fiamma“, KV 528
 • W.A.Mozart – Serenáda č. 9 D dur, “Posthornserenade“ KV 320
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Orchester Konzeravtória Richarda Straussa mesta Mníchov (SRN)
 • Ulrich Weder – dirigent
 • Boris Kucharský – husle
 • Marina Ulewicz – soprán
 • Johannes Dengles – lesný roh
Program
 • W.A.Mozart – Sinfonia (Ouverture) G Dur, KV 318
 • W.A.Mozart – Koncert pre husle a orchester G Dur, KV 216
 • W.A.Mozart – Scéna a ária pre soprán : “Bella mia fiamma“, KV 528
 • W.A.Mozart – Serenáda č. 9 D dur, “Posthornserenade“ KV 320

Porovnaj s bulletinom