Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Orchester Cirkevno – hudobného spolku v Bratislave

Sunday 6. 10. 1991 o 10:30,
Späť na zoznam koncertov BHS 1991
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Orchester cirkevno-hudobného spolku v Bratislave (Slovensko)
 • Slovenský komorný zbor SĽUK (Slovensko) – komorný zbor
 • Ľudovír Rajter – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Božena Berkyová – soprán
 • Hana Štolfová-Bandová – mezosoprán
 • Jozef Kundlák – tenor
 • Dalibor Jenis – bas
Program
 • Ferenc Liszt – Korunovačná omša
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Orchester cirkevno-hudobného spolku v Bratislave (Slovensko)
 • Slovenský komorný zbor SĽUK (Slovensko) – komorný zbor
 • Ľudovír Rajter – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Božena Berkyová – soprán
 • Hana Štolfová-Bandová – mezosoprán
 • Jozef Kundlák – tenor
 • Dalibor Jenis – bas
Program
 • Ferenc Liszt – Korunovačná omša

Porovnaj s bulletinom