Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný orchester

Friday 4. 10. 1991 o 19:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1991
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
  • Bohdan Warchal – umelecký vedúci, husle
  • Lubomír Brabec – gitara
Program
  • Michael Haydn – Symfónia B dur, Perger č. 8
  • W.A.Mozart – Symfónia č. 29 A dur, KV 201
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
  • Bohdan Warchal – umelecký vedúci, husle
  • Lubomír Brabec – gitara
Program
  • Michael Haydn – Symfónia B dur, Perger č. 8
  • W.A.Mozart – Symfónia č. 29 A dur, KV 201

Porovnaj s bulletinom