Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný orchester

Wednesday 2. 10. 1991 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1991
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
 • Bohdan Warchal – umelecký vedúci, husle
 • Emmanuel Pahud (Švajčiarsko) – flauta
 • Marianne Thorsen (Nórsko) – husle
 • Jószef Kiss (Maďarsko) – hoboj
 • Bartolomiej Niziol (Poľsko) – husle
Program
 • W.A.Mozart – Koncert pre flautu a orchester č.1 G dur, KV 313
 • W.A.Mozart – Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur , KV 219
 • W.A.Mozart – Koncert pre hoboj a orchester C dur, KV 314
 • W.A.Mozart – Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur, KV 218
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
 • Bohdan Warchal – umelecký vedúci, husle
 • Emmanuel Pahud (Švajčiarsko) – flauta
 • Marianne Thorsen (Nórsko) – husle
 • Jószef Kiss (Maďarsko) – hoboj
 • Bartolomiej Niziol (Poľsko) – husle
Program
 • W.A.Mozart – Koncert pre flautu a orchester č.1 G dur, KV 313
 • W.A.Mozart – Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur , KV 219
 • W.A.Mozart – Koncert pre hoboj a orchester C dur, KV 314
 • W.A.Mozart – Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur, KV 218

Porovnaj s bulletinom