Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Musica Aeterna

Streda 10. 10. 1990 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1990
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Musica Aeterna
 • Peter Zajíček – koncertný majster a husle
 • Marc Ecochard (Francúzsko) – barokový hoboj
 • Martina Lesná – baroková flauta
 • Kamila Zajíčková – soprán
 • Marta Beňačková – alt
 • Richard Sporka – tenor
 • Ladislav Neshyba – bas
Program
 • M. A. Charpentier – Suita
 • G. F. Händel – Koncert pre hoboj, sláčikový orchester a basso continuo č. 3 g mol, op. 3
 • J. B. de Boismortier – Koncert pre flautu , husle, sláčikový orchester a basso continuo h mol
 • J. S. Kusser – Ouverture C dur
 • Jean – Babtiste Lully – Le Divertissement de Chambord comédie