Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Utorok 9. 10. 1990 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1990
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Slovensko) – symfonický orchester
  • Otakar Trhlík – dirigent
  • Vladislav Brunner (SRN) – flauta
Program
  • M. P. Musorgskij – Noc na Lysej hore
  • W. A. Mozart – Koncert pre flautu a orchester č. 1 G dur, KV 313
  • P. I. Čajkovskij – Rómeo a Júlia
  • Bohuslav Martinů – Symfónia č. 6