Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Orchester a zbor cirkevno – hudobného spolku

Nedeľa 7. 10. 1990 o 19:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1990
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Orchester a zbor cirkevno-hudobného spolku
  • Spevácky zbor mesta Bratislavy (Slovensko) – zbor
  • Pavol Selecký – dirigent
  • Ladislav Holásek – zbormajster
  • Peter Dvorský (Slovensko) – tenor
Program
  • Antonín Dvořák – Biblické piesne, op. 99
  • Ladislav Kupkovič – Missa papae loannis Pauli secundi pre miešaný zbor a orchester