Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

MTMI 1972 Výberové kolo, Kategória – klavír

Monday 9. 10. 1972 o 09:00, Štúdio VŠMU
Späť na zoznam koncertov BHS 1972
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Alma Petchersky (Argentína) – klavír
  • Linda Bustani (Brazília) – klavír
  • Miroslav Langer (Československo) – klavír
  • Peter Toperczer (Československo) – klavír
  • Ralf Gothoni (Fínsko) – klavír
  • Michiko Ohno (Japonsko) – klavír
  • Kálmán Dráfi (Maďarsko) – klavír
  • Gabriele Kupfernagel (NDR) – klavír
  • Arkadij Sevidov (Sovietsky zväz) – klavír
  • Eva Maria Žuk (Venezuela) – klavír
Program

Porovnaj s bulletinom