Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ján Cikker – Juro Jánošík

Sunday 8. 10. 1972 o 19:00, Opera SND
Späť na zoznam koncertov BHS 1972
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Sólisti a súbor opery SND (Slovensko) – umelecký súbor
Program
  • Ján Cikker – Juro Jánošík
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Sólisti a súbor opery SND (Slovensko) – umelecký súbor
Program
  • Ján Cikker – Juro Jánošík

Porovnaj s bulletinom