Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Záverečný koncert Bratislavských hudobných slávností 1989

Thursday 12. 10. 1989 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • James Conlon (USA) – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Ľubica Rybárska – soprán
 • Eva Randová (NSR) – alt
 • Peter Dvorský (Slovensko) – tenor
 • Sergej Kopčák – bas
Program
 • Guiseppe Verdi – Requiem pre sóla, miešaný zbor a orchester
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • James Conlon (USA) – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Ľubica Rybárska – soprán
 • Eva Randová (NSR) – alt
 • Peter Dvorský (Slovensko) – tenor
 • Sergej Kopčák – bas
Program
 • Guiseppe Verdi – Requiem pre sóla, miešaný zbor a orchester

Porovnaj s bulletinom