Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný orchester

Wednesday 11. 10. 1989 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
 • Bohdan Warchal (Slovensko) – umelecký vedúci a husle
 • Elźbieta Stefańska (PĽR) – čembalo
 • Andrea Šestáková – husle
Program
 • Jan Křtitel Vaňhal – Koncert pre husle, čembalo a sláčikový orchester
 • František Xaver Richter – Sinfonia
 • Jiří Pauer – Symfónia pre sláčiky
 • Antonín Dvořák – Serenáda E dur, pre sláčikový orchester, op. 22
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
 • Bohdan Warchal (Slovensko) – umelecký vedúci a husle
 • Elźbieta Stefańska (PĽR) – čembalo
 • Andrea Šestáková – husle
Program
 • Jan Křtitel Vaňhal – Koncert pre husle, čembalo a sláčikový orchester
 • František Xaver Richter – Sinfonia
 • Jiří Pauer – Symfónia pre sláčiky
 • Antonín Dvořák – Serenáda E dur, pre sláčikový orchester, op. 22

Porovnaj s bulletinom