Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný orchester

Streda 11. 10. 1989 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
  • Bohdan Warchal (Slovensko) – umelecký vedúci a husle
  • Elźbieta Stefańska (PĽR) – čembalo
  • Andrea Šestáková – husle
Program
  • Jan Křtitel Vaňhal – Koncert pre husle, čembalo a sláčikový orchester
  • František Xaver Richter – Sinfonia
  • Jiří Pauer – Symfónia pre sláčiky
  • Antonín Dvořák – Serenáda E dur, pre sláčikový orchester, op. 22