Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Cappella Istropolitana

Sunday 8. 10. 1989 o 10:30,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Cappella Istropolitana
 • Jaroslav Krček – dirigent
 • Adriano Jordao (Portugalsko) – klavír
 • Novákovo trio
 • Gabriela Krčková – hoboj
 • Štepán Koutník – klarinet
 • Ladislav Lejčko – trúbka
 • Miroslav Kejmar – trúbka
Program
 • J. S. Bach – Suita pre flautu a orchester h mol, BWV 1067
 • W. A. Mozart – Koncert pre klavír a orgchester A dur, KV 414
 • Henri Tomasi – Divertimento Corsica pre hoboj, klarinet, fagot a sláčikový orechester
 • Arthur Honegger – Symfónia č. 2 pre trubku a sláčikový orchester
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Cappella Istropolitana
 • Jaroslav Krček – dirigent
 • Adriano Jordao (Portugalsko) – klavír
 • Novákovo trio
 • Gabriela Krčková – hoboj
 • Štepán Koutník – klarinet
 • Ladislav Lejčko – trúbka
 • Miroslav Kejmar – trúbka
Program
 • J. S. Bach – Suita pre flautu a orchester h mol, BWV 1067
 • W. A. Mozart – Koncert pre klavír a orgchester A dur, KV 414
 • Henri Tomasi – Divertimento Corsica pre hoboj, klarinet, fagot a sláčikový orechester
 • Arthur Honegger – Symfónia č. 2 pre trubku a sláčikový orchester

Porovnaj s bulletinom