Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Friday 6. 10. 1989 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • Leif Segerstam (Fínsko) – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Takako Níshizaki (Japonsko) – husle
 • Eva Jenisová – soprán
 • Balász Póka (MĽR) – barytón
 • Ernst Meincke (NDR) – hovorený hlas
Program
 • Arnold Schonberg – Ten kto prežil Varšavu, op. 46
 • Du Ming – xin – Koncert pre husle a orchester
 • Gabriel Fauré – Requiem pre soprán, barytón, zbor a orchester, op. 48
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • Leif Segerstam (Fínsko) – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Takako Níshizaki (Japonsko) – husle
 • Eva Jenisová – soprán
 • Balász Póka (MĽR) – barytón
 • Ernst Meincke (NDR) – hovorený hlas
Program
 • Arnold Schonberg – Ten kto prežil Varšavu, op. 46
 • Du Ming – xin – Koncert pre husle a orchester
 • Gabriel Fauré – Requiem pre soprán, barytón, zbor a orchester, op. 48

Porovnaj s bulletinom