Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symphonia Perusina

Wednesday 4. 10. 1989 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symphonia Perusina (Taliansko)
 • Paulo Franceschini (Taliansko) – husle, umelecký vedúci
 • Patrizio Scarponi (Taliansko) – husle
 • Elisabeth Grahamová (Taliansko) – husle
 • Claudio Zasadei (Taliansko) – vilončelo
 • Giovanna Salvatoriová (Taliansko) – flauta
 • Eugenio Becchetti (Taliansko) – čembalo
Program
 • G. F. Händel – Concerto grosso č. 5 pre sláčikový orchester D dur, op. 6
 • J. S. Bach – Koncert pre trojo huslí a sláčikový orchester D dur, BWV 1064
 • C. P. E. Bach – Sinfonia č. 3 C dur pre sláčikový orchester, Wq 182,3
 • J. S. Bach – Brandenburský koncert č. 5 pre husle, flautu, čembalo a sláčikový orchester D dur, BWV 1050
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symphonia Perusina (Taliansko)
 • Paulo Franceschini (Taliansko) – husle, umelecký vedúci
 • Patrizio Scarponi (Taliansko) – husle
 • Elisabeth Grahamová (Taliansko) – husle
 • Claudio Zasadei (Taliansko) – vilončelo
 • Giovanna Salvatoriová (Taliansko) – flauta
 • Eugenio Becchetti (Taliansko) – čembalo
Program
 • G. F. Händel – Concerto grosso č. 5 pre sláčikový orchester D dur, op. 6
 • J. S. Bach – Koncert pre trojo huslí a sláčikový orchester D dur, BWV 1064
 • C. P. E. Bach – Sinfonia č. 3 C dur pre sláčikový orchester, Wq 182,3
 • J. S. Bach – Brandenburský koncert č. 5 pre husle, flautu, čembalo a sláčikový orchester D dur, BWV 1050

Porovnaj s bulletinom