Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Štátny komorný orchester Žilina

Tuesday 3. 10. 1989 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko) – komorný orchester
 • Hideaki Mutó (Japonsko) – dirigent
 • Keiko Mutó (Japonsko) – soprán
 • Zdeněk Tylšar – lesný roh
 • Jaéko Jamané (Japonsko) – klavír
Program
 • Josef Mysliveček – Ária in Dis pre soprán, lesný roh a komorný orchester
 • Jatuba Makino – Joruri – fantázia pre klavír a sláčikový orchester
 • Franz Schubert – Symfónia č. 5 B dur, D 485
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko) – komorný orchester
 • Hideaki Mutó (Japonsko) – dirigent
 • Keiko Mutó (Japonsko) – soprán
 • Zdeněk Tylšar – lesný roh
 • Jaéko Jamané (Japonsko) – klavír
Program
 • Josef Mysliveček – Ária in Dis pre soprán, lesný roh a komorný orchester
 • Jatuba Makino – Joruri – fantázia pre klavír a sláčikový orchester
 • Franz Schubert – Symfónia č. 5 B dur, D 485

Porovnaj s bulletinom