Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Štátny komorný orchester Žilina

Utorok 3. 10. 1989 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko) – komorný orchester
  • Hideaki Mutó (Japonsko) – dirigent
  • Keiko Mutó (Japonsko) – soprán
  • Zdeněk Tylšar – lesný roh
  • Jaéko Jamané (Japonsko) – klavír
Program
  • Josef Mysliveček – Ária in Dis pre soprán, lesný roh a komorný orchester
  • Jatuba Makino – Joruri – fantázia pre klavír a sláčikový orchester
  • Franz Schubert – Symfónia č. 5 B dur, D 485