Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský filharmonický orchester

Sunday 1. 10. 1989 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Filharmonické kvarteto (Česko)
 • Josef Skořepa (Česko) – husle
 • Anton Lehotský (Česko) – husle
 • Juraj Petrovič (Česko) – viola
 • Peter Šochman (Česko) – violončelo
 • Stanilav Zamborský – klavír
 • Klára Havlíková – klavír
Program
 • Dezider Kardoš – Sláčikové kvarteto č. 4, op. 54
 • Jozef Malovec – Dve lyrické skladby
 • Vítězslav Novák – Sonata eroica pre klavír
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Filharmonické kvarteto (Česko)
 • Josef Skořepa (Česko) – husle
 • Anton Lehotský (Česko) – husle
 • Juraj Petrovič (Česko) – viola
 • Peter Šochman (Česko) – violončelo
 • Stanilav Zamborský – klavír
 • Klára Havlíková – klavír
Program
 • Dezider Kardoš – Sláčikové kvarteto č. 4, op. 54
 • Jozef Malovec – Dve lyrické skladby
 • Vítězslav Novák – Sonata eroica pre klavír

Porovnaj s bulletinom