Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Friday 30. 4. 1965 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 4)
Späť na zoznam koncertov BHS 1965
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
 • Ilja Zeljenka (SK) – Oświęcim, kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov na slová Mikuláša Kováča 4)
 • Paul Hindemith (DE) – Filharmonické variácie
 • Ludwig van Beethoven (DE) – Symfónia č. 3 Es dur, „Eroica“
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Spevácky zbor SF (Slovensko) – vokálne teleso
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – zbormajster
 • Ľudovít Rajter (Slovensko) – dirigent
 • Július Pántik (Slovensko) – recitácia
 • Peter Jezný (Slovensko) – recitácia
Program
 • Ilja Zeljenka – Osviečim, kantáta pre recitátora, dva sbory a veľký orchester na slová Mikuláša Kováča
 • Paul Hindemith – Filharmonické variácie
 • Ludwig van Beethoven – III. symfónia Es dur „eroica“
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Spevácky zbor SF (Slovensko) – vokálne teleso
 • Ján Mária Dobrodinský (Slovensko) – zbormajster
 • Ľudovít Rajter (Slovensko) – dirigent
 • Július Pántik (Slovensko) – recitácia
 • Peter Jezný (Slovensko) – recitácia
Program
 • Ilja Zeljenka – Osviečim, kantáta pre recitátora, dva sbory a veľký orchester na slová Mikuláša Kováča
 • Paul Hindemith – Filharmonické variácie
 • Ludwig van Beethoven – III. symfónia Es dur „eroica“
4) ZELJENKA, I.: Oświęcim. [cit. 2016-10-17] Dostupné na [http://hc.sk/hudba/dielo-detail/1323]

Porovnaj s bulletinom