Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Koncert Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov

Friday 29. 9. 1989 o 22:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Jozef Podhoranský – violončelo
 • Moyzesovo kvarteto (Slovensko)
 • Stanislav Mucha (Slovensko) – husle
 • František Torok (Slovensko) – husle
 • Alexander Lakatoš (Slovensko) – viola
 • Ján Slávik (Slovensko) – violončelo
 • Jiřina Kolomanová – klavír
 • Peter Topertzer – klavír
 • Slovenské dychové kvinteto (Slovensko)
 • Vojtech Samec (Slovensko) – flauta
 • Jozef Čejka (Slovensko) – hoboj
 • Jozef Luptáčik (Slovensko) – klarinet
 • Miloš Števove (Slovensko) – lesný roh
 • Ján Martanovič (Slovensko) – fagot
Program
 • Juraj Beneš – Sonáta pre violončelo sólo
 • Miloš Ištvan – Sonáta č. 3 pre klavír
 • Oto Ferenzy – Hudba pre 4 sláčikové nástroje
 • Tadeáš Salva – Variácie pre klavír (premiéra)
 • Milan Novák – Akvarely pre dychové kvinteto
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Jozef Podhoranský – violončelo
 • Moyzesovo kvarteto (Slovensko)
 • Stanislav Mucha (Slovensko) – husle
 • František Torok (Slovensko) – husle
 • Alexander Lakatoš (Slovensko) – viola
 • Ján Slávik (Slovensko) – violončelo
 • Jiřina Kolomanová – klavír
 • Peter Topertzer – klavír
 • Slovenské dychové kvinteto (Slovensko)
 • Vojtech Samec (Slovensko) – flauta
 • Jozef Čejka (Slovensko) – hoboj
 • Jozef Luptáčik (Slovensko) – klarinet
 • Miloš Števove (Slovensko) – lesný roh
 • Ján Martanovič (Slovensko) – fagot
Program
 • Juraj Beneš – Sonáta pre violončelo sólo
 • Miloš Ištvan – Sonáta č. 3 pre klavír
 • Oto Ferenzy – Hudba pre 4 sláčikové nástroje
 • Tadeáš Salva – Variácie pre klavír (premiéra)
 • Milan Novák – Akvarely pre dychové kvinteto

Porovnaj s bulletinom