Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Kvarteto Camerata

Piatok 29. 9. 1989 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Kvarteto Camerata (PĽR)
  • Wlodzimierz Promiński – husle
  • Andrzej Kordykiewicz – husle
  • Piotr Reichert – viola
  • Roman Hoffmann – violončelo
Program
  • L. van Beethoven – Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18
  • Maurice Ravel – Sláčikové kvarteto F dur
  • J. Ch. Bach – Dychové kvinteto B dur
  • Antonín Rejcha – Dychové kvinteto D dur, op. 91/3
  • Jacques Ibert – Trois Pieces Breves pre dychodvé kvinteto