Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Kvarteto Camerata

Friday 29. 9. 1989 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1989
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Kvarteto Camerata (PĽR)
 • Wlodzimierz Promiński – husle
 • Andrzej Kordykiewicz – husle
 • Piotr Reichert – viola
 • Roman Hoffmann – violončelo
Program
 • L. van Beethoven – Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18
 • Maurice Ravel – Sláčikové kvarteto F dur
 • J. Ch. Bach – Dychové kvinteto B dur
 • Antonín Rejcha – Dychové kvinteto D dur, op. 91/3
 • Jacques Ibert – Trois Pieces Breves pre dychodvé kvinteto
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Kvarteto Camerata (PĽR)
 • Wlodzimierz Promiński – husle
 • Andrzej Kordykiewicz – husle
 • Piotr Reichert – viola
 • Roman Hoffmann – violončelo
Program
 • L. van Beethoven – Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18
 • Maurice Ravel – Sláčikové kvarteto F dur
 • J. Ch. Bach – Dychové kvinteto B dur
 • Antonín Rejcha – Dychové kvinteto D dur, op. 91/3
 • Jacques Ibert – Trois Pieces Breves pre dychodvé kvinteto

Porovnaj s bulletinom