Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský komorný orchester

Utorok 4. 10. 1988 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1988
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
  • Bohdan Warchal – umelecký vedúci, husle
  • Ursula Holligerová (Švajčiarsko) – harfa
  • Peter – Lucas Graf (Švajčiarsko) – flauta
  • Magdaléna Hajóssyová – soprán
Program
  • Claude Debussy – Tance pre harfu a sláčikový orchester
  • W. A. Mozart – Koncert pre harfu, flautu a orchester C dur, KV 299
  • Benjamin Britten – Iluminácie pre soprán a sláčikový orchester, op. 18
  • W. A. Mozart – Symfónia č. 29 A dur, KV 201