Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenský filharmonický zbor

Utorok 4. 10. 1988 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1988
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
  • Pavol Procházka (Slovensko) – dirigent
  • Marcus Stockhausen (NSR) – trubka
  • Peter Mikuláš – bas
  • Ján Salay – klavír
  • Ida Rapaičová – recitácia
Program
  • Tadeáš Salva – Najčistejšia láska
  • P. I. Čajkovskij – Liturgia na sv. Jána Zlatoústeho pre miešaný zbor, op. 41