Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert

Monday 11. 10. 1971 o 19:30, Koncertná sieň Čs. rozhlasu
Späť na zoznam koncertov BHS 1971
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenský komorný orchester (Slovensko) – komorný orchester
  • Bohdan Warchal (Slovensko) – umelecký vedúci
  • M. Fichtengoľc (ZSSR) – husle
  • Bohdan Warchal (Slovensko) – husle
Program
  • Corelli
  • Vivaldi
  • Bach

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.