Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Cappella Istropolitana, Slovenský filharmonický zbor

Tuesday 6. 10. 1987 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1987
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Cappella Istropolitana
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • Andrew Parrott (Veľká Británia) – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Alfredo Valdes Brito (Kuba) – klarinet
 • Eva Antoličová – soprán
 • Jaroslava Horská – alt
 • Peter Oswald – tenor
 • Rastislav Uhlár – barytón
Program
 • Vladimír Godár – Concerto grosso per archie cembalo
 • František Kramář-Krommer – Koncert pre klarinet a orchester Es dur, op. 36
 • Johann Nepomuk Hummel – Polymelos pre sóla, zbor a orchester, op. 82
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Cappella Istropolitana
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • Andrew Parrott (Veľká Británia) – dirigent
 • Pavol Procházka – zbormajster
 • Alfredo Valdes Brito (Kuba) – klarinet
 • Eva Antoličová – soprán
 • Jaroslava Horská – alt
 • Peter Oswald – tenor
 • Rastislav Uhlár – barytón
Program
 • Vladimír Godár – Concerto grosso per archie cembalo
 • František Kramář-Krommer – Koncert pre klarinet a orchester Es dur, op. 36
 • Johann Nepomuk Hummel – Polymelos pre sóla, zbor a orchester, op. 82

Porovnaj s bulletinom