Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Werner Jacob, organ

Sunday 4. 10. 1987 o 10:30,
Späť na zoznam koncertov BHS 1987
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Werner Jacob (NDR) – organ
Program
 • J. S. Bach – Koncert pre organ a mol na tému Antonia Vivaldiho, BWV 593
 • J. S. Bach – Wir glauben all an einen Gott, BWV 740
 • J. S. Bach – Passacaglia a fúga c mol, BWV 582
 • J. S. Bach – Schmucke dich, o liebe Seele, BWV 654
 • J. S. Bach – Prelúdiu a fúga D dur, BWV 532
 • Johannes Brahms – Chorálová predohra Herzlich tut mich verlangen, op. 122
 • Johannes Brahms – Chorálová predohra O Welt, ich muss dich lassen, op. 122
 • Max Reger – Fantázia a fúga d mol, op. 135 b
 • Werner Jacob – Tri metamorfózy na tému Maxa Régera z op. 135 b
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Werner Jacob (NDR) – organ
Program
 • J. S. Bach – Koncert pre organ a mol na tému Antonia Vivaldiho, BWV 593
 • J. S. Bach – Wir glauben all an einen Gott, BWV 740
 • J. S. Bach – Passacaglia a fúga c mol, BWV 582
 • J. S. Bach – Schmucke dich, o liebe Seele, BWV 654
 • J. S. Bach – Prelúdiu a fúga D dur, BWV 532
 • Johannes Brahms – Chorálová predohra Herzlich tut mich verlangen, op. 122
 • Johannes Brahms – Chorálová predohra O Welt, ich muss dich lassen, op. 122
 • Max Reger – Fantázia a fúga d mol, op. 135 b
 • Werner Jacob – Tri metamorfózy na tému Maxa Régera z op. 135 b

Porovnaj s bulletinom