Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Klávesová konkláva

Thursday 1. 10. 1987 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1987
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Banskobystrické dychové kvinteto (Slovensko)
 • Bohumil Sedláček – flauta
 • Jozef Úradník – hoboj
 • Stanislav Borš – klarinet
 • Jaroslav Jánoška – lesný roh
 • Miroslav Masár – fagot
 • Mária Andrašovanová – soprán
 • Eva Fischerová – Martvoňová – klavír
 • Kocorovo kvarteto (NDR)
 • Karl Heinrich Starke (NDR) – husle
 • Detlaf Hein (NDR) – husle
 • Christian Zolner (NDR) – viola
 • Holger Uhlmann (NDR) – violončelo
Program
 • Šimon Jurovský – Variácie na ľudovú pieseň pre dychové kvinteto
 • Tibor Andrašovan – Motýľ nad lampou, cyklus piesní pre soprán na text Laca Novomeského
 • Július Kowalski – Sláčikové kvarteto č. 1
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Banskobystrické dychové kvinteto (Slovensko)
 • Bohumil Sedláček – flauta
 • Jozef Úradník – hoboj
 • Stanislav Borš – klarinet
 • Jaroslav Jánoška – lesný roh
 • Miroslav Masár – fagot
 • Mária Andrašovanová – soprán
 • Eva Fischerová – Martvoňová – klavír
 • Kocorovo kvarteto (NDR)
 • Karl Heinrich Starke (NDR) – husle
 • Detlaf Hein (NDR) – husle
 • Christian Zolner (NDR) – viola
 • Holger Uhlmann (NDR) – violončelo
Program
 • Šimon Jurovský – Variácie na ľudovú pieseň pre dychové kvinteto
 • Tibor Andrašovan – Motýľ nad lampou, cyklus piesní pre soprán na text Laca Novomeského
 • Július Kowalski – Sláčikové kvarteto č. 1

Porovnaj s bulletinom