Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave

Monday 28. 9. 1987 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1987
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave – symfonický orchester
 • Marián Vach – dirigent
 • Christian Tetzlaff (NSR) – husle
 • János Bálint (MĽR) – flauta
 • Juhany Lagerspetz (Fínsko) – klavír
Program
 • Felix Mandhelssohn-Bartholdy – Koncert pre husle a orchester č. 1 e mol, op. 64
 • Aram Chačaturian – Koncert pre flautu a orchester
 • Sergej Rachmaninov – Koncert pre klavír a orchester č. 3 d mol, op. 30
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave – symfonický orchester
 • Marián Vach – dirigent
 • Christian Tetzlaff (NSR) – husle
 • János Bálint (MĽR) – flauta
 • Juhany Lagerspetz (Fínsko) – klavír
Program
 • Felix Mandhelssohn-Bartholdy – Koncert pre husle a orchester č. 1 e mol, op. 64
 • Aram Chačaturian – Koncert pre flautu a orchester
 • Sergej Rachmaninov – Koncert pre klavír a orchester č. 3 d mol, op. 30

Porovnaj s bulletinom