Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Sunday 27. 9. 1987 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1987
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
 • Andrzej Dobber (PĽR) – bas
 • Christian Bergqvist (Švédsko) – husle
Program
 • Miroslav Bázlik – Koncertantná hudba pre symfonický orchester
 • Modest Petrovič Musorgskij – Bez slnka, cyklus piesní pre bas a orchester
 • Béla Bartók – Koncert pre husle a orchester č. 2
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
 • Andrzej Dobber (PĽR) – bas
 • Christian Bergqvist (Švédsko) – husle
Program
 • Miroslav Bázlik – Koncertantná hudba pre symfonický orchester
 • Modest Petrovič Musorgskij – Bez slnka, cyklus piesní pre bas a orchester
 • Béla Bartók – Koncert pre husle a orchester č. 2

Porovnaj s bulletinom