Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Štvrtok 9. 10. 1986 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1986
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
 • Pavol Procházka (Slovensko) – zbormajster
 • Igor Oistrach (ZSSR) – husle
 • Valerij Oistrach (ZSSR) – husle
 • Viktória Stracenská – mezzosoprán
 • Peter Mikuláš – bas
 • Ida Rapaičová – recitácia
Program
 • Franz Liszt – Les Préludes, symfonická báseň
 • J.S. Bach – Koncert pre dvoje husle a orchester d mol, BWV 1043
 • Ivan Hrušovský – Canticum pro pacem, oratórium na texty Pavla Horova