Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický koncert

Thursday 7. 10. 1971 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1971
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – vokálne teleso
  • Ján Mária Dobrodinský (Česko) – zbormajster
  • Ladislav Slovák (Slovensko) – dirigent
  • Jaroslava Sedlářová (Česko) – alt
  • Gustáv Papp (Slovensko) – tenor
  • Jozef Špaček (Česko) – bas
Program
  • Hector Berlioz – Romeo a Júlia

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.