Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Peter Schreier

Nedeľa 5. 10. 1986 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1986
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Peter Schreier (NDR) – tenor
  • Konrad Ragossnig (Rakúsko) – gitara, lutna
Program
  • Heinrich Schutz – Malé duchovné koncerty (výber)
  • J.S. Bach – Notová knižka pre Annu Magdalénu Bachovú (výber)
  • Franz Schubert – 5 piesní pre spev a gitaru
  • Gunther Mittergradnegger – Veselé herbárium, piesne na texty Karla Heinricha Waggerla
  • Johannes Brahms – Nemecké ľudové piesne (výber)