Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Streda 1. 10. 1986 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1986
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
  • Hubert Soudant (Holandsko) – dirigent
  • Pavol Procházka – zbormajster
  • Tsuyoshi Tsutsumi (Japonsko) – violončelo
Program
  • Carl Maria Weber – Vyzvanie do tanca
  • Luigi Boccherini – Koncert pre violončelo a orchester B dur
  • Siegfried Matthus – Catullove útrapy z lásky