Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Štvrtok 10. 10. 1985 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1985
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
  • Oskar Danon (SFRJ) – dirigent
  • Valentín Iljin (ZSSR) – zbormajster
  • Josef Suk – husle
  • Dagmar Pecková – mezzosoprán
Program
  • Ján Cikker – Meditácia na tému Heinricha Schutza pre orchester
  • Alban Berg – Koncert pre husle a orchester
  • Sergej Prokofiev – Alexander Nevský, kantáta pre mezzosoprán, miešaný zbor a orchester, op. 78