Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Komorný koncert – Záhrebskí sólisti

Monday 4. 10. 1971 o 19:35, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1971
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Záhrebskí sólisti (Chorvátsko) – komorný súbor
  • Dragutin Hrdjok (Chorvátsko) – umlecký vedúci
  • Tinka Muradoriová – flauta
  • Ivica Mimohodeková – viola
Program
  • Corelli
  • Stamic
  • Rossini
  • Telemann
  • Mozart

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.