Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Štátny komorný orchester Žilina

Sobota 5. 10. 1985 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1985
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko) – komorný orchester
  • Jan Valta – dirigent
  • Patrick Gallois (Francúzsko) – flauta
  • Gregor Zubický (Nórsko) – hoboj
  • Sebastián Weigle (NDR) – lesný roh
  • Michael Collins (Veľká Británia) – klarinet
Program
  • W.A. Mozart – Koncert pre flautu a orchester G dur, KV 313
  • W.A. Mozart – Koncert pre hoboj a orchester C dur, KV 314
  • W.A. Mozart – Koncert pre lesný roh a orchester č. 4 Es dur, KV 495
  • W.A. Mozart – Koncert pre klarinet a orchester A dur, KV 622