Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavský hudobný barok

Sobota 5. 10. 1985 o 10:30,
Späť na zoznam koncertov BHS 1985
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Musica Aetherna
 • Ján Albrecht – umelecký vedúci
 • Kamila Zajíčková-Vyskočilová – soprán
 • Dagmar Pecková – alt
 • Pavol Baxa – tenor
 • Peter Mikuláš – bas
 • Marica Dobiášová – čembalo
 • Vladimír Rusó – orgán
Program
 • Johann Sigmund Kusser – Passacaglia a ária zo suity C dur
 • Samuel Capricornus – Exaudime Domine pre soprán, bas a orchester a Venite ad me omnes pre soprán, alt a orchester z Opus musicum
 • Ján Adam Šantrach – Tance pre čembalo a sólo
 • Johann Kusser – Moteto pre sóla, zbor a orchester z Concertuum Sacrorum
 • Samuel Capricormus – Cupido pre soprán, bas a sláčiky
 • Samuel Capricormus – Triová sonáta č.1 C dur
 • Samuel Capricormus – O quanti labores pre soprán, bas a orchester z Neu – angestimmte und Erfreuliche Tafelmusik
 • Jozef P. Roškovský – 5 fúg zo zbierky Museum pantaleonicum Dies Santificatus, moteto č. 1 pre bas a sláčiky
 • Jozef P. Roškovský – Regina coeli laetare, moteto
 • Johann Sigmund Kusser – Ouvertura č. 4 d mol