Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Chlapčenský filharmonický zbor

Nedeľa 29. 9. 1985 o 17:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1985
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Chlapčenský filharmonický zbor – zbor
 • Magdaléna Rovňáková – zbormajsterka
 • Bratislavský detský zbor pri MDKO – detský zbor
 • Dámsky komorný orchester – komorný orchester
 • Miešaný spevácky zbor Kysuca – zbor
 • Elena Šáryová-Kováčová – dirigentka
 • Peter Fiala – dirigent
 • Pavol Procházka – dirigent
Program
 • Eugen Suchoň – Vivolávanie jara ( Selánka XV. )
 • Petr Fiala – Kysuca, Kysuca slovenská ľudová pieseň
 • Alfréd Zemanovský – Neznámy, miešaný zbor z cyklu Balada hrdinov na báseň Mikuláša Kováča
 • Jozef Suk – Mať moja, z cyklu Tri spevy na slovenskú ľudovú poéziu, op. 19, č. 2
 • Peter Cón – Hora
 • Jan Cikker – Za horami, za dolami slovenská ľudová pieseň z cyklu Tri skladby pre miešaný zbor
 • Petr Fiala – Capriccio, miešaný zbor
 • Ivan Hrušovský – Ó láska, láska Triptich pre miešaný zbor na staroslovienske texty a text Jána Hollého
 • Zdenko Mikula – Domovina moja
 • Dezider Kadroš – Zem moja rodná, malá kantáta pre miešaný zbor na slová Márie Rázusovej-Martákovej