Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenská filharmónia

Štvrtok 26. 9. 1985 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1985
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
  • Slovenská filharmónia (Slovensko) – symfonický orchester
  • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
  • Štefan Klimo (Slovensko) – zbormajster
  • Mihaela Martinová (RSR) – husle
  • Viktória Stracenská – mezzosoprán
  • Pavol Mauréry – barytón
Program
  • Georgij Sviridov – Malý triptich pre veľký symfonický orchester
  • L.V. Beethoven – Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61
  • Ladislav Burlas – Stretnúť človeka