Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slovenské filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

Sobota 6. 10. 1984 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1984
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Slovenská filharmónia – symfonický orchester
  • Slovenský filharmonický zbor – zbor
  • Ken Ičiro Kobajaši (Japonsko) – dirigent
  • Štefan Klimo – Zbormajster
  • Mária Temesiová – Tóthová (MĽR) – soprán
  • Viktória Stracenská (Slovensko) – mezzosoprán
  • András Molnár (MĽR) – tenor
  • Peter Mikuláš – bas
Program
  • L.V. Beethoven – Symfónia č. 9 d mol, op. 125 s Ódou na radosť na slová Friedricha Schillera