Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Česká filharmónia, Pražský filharmonický zbor

Štvrtok 4. 10. 1984 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1984
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Česká filharmónia (Česko)
 • Pražský filharmonický zbor (Česko) – zbor
 • Václav Neumann (Česko) – dirigent
 • Lubomír Mátl (Česko) – zbormajster
 • Pavel Kamas (Česko) – barytón
 • Magdaléna Hajóssyová (Česko) – soprán
 • Věra Soukupová (Česko) – alt
 • Leo M. Vodička (Česko) – bas
 • Richard Novák (Česko) – bas
 • Ján Hore (Česko) – organ
Program
 • Bohuslav Martinu – Poľná omša pre mužský zbor s barytónovým sólom a orchester na žalmové texty a verše Jiřího Muchu
 • Antonín Dvořák – Te Deum pre sóla, zbor a orchester, op. 103
 • Leoš Janáček – Glagolská opmša pre zbor, orchester a organ na starosloviensky text