Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’71 – Symfonický koncert

Thursday 30. 9. 1971 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1971
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Štátna filharmónia Košice (Slovensko) – orchestrálny sprievod
  • Bystrík Režucha (Slovensko) – dirigent
  • Magdaléna Rezlerová (PĽR) – husle
  • Igor Gavryš (ZSSR) – violončelo
Program
  • Beethoven
  • Dvořák

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.