Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Gewandahausorchester Lipsko / Slovenský filharmonický zbor

Nedeľa 30. 9. 1984 o 20:00,
Späť na zoznam koncertov BHS 1984
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Gewandhausorchester Lipsko (NDR)
 • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
 • Kurt Masur (NDR) – dirigent
 • Štefan Klimo (Slovensko) – Zbormajster
 • Magdaléna Blahušiaková (Slovensko) – soprán
 • Viktória Stracenská (Slovensko) – mezzosoprán
 • František Livora (Slovensko) – toner
 • Ján Galla (Slovensko) – bas
 • Ladislav Chudík (Slovensko) – recitácia
Program
 • Ján Cikker – Óda na radosť, oratórium pre sóla, recitátora, zbor a orchester na slová Milana Rúfusa
 • L.V. Beethoven – Symfónia č. 7 A dur, op. 92