Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Ján Cikker: Coriolanus

Sunday 30. 9. 2012 o 19:00, Historická budova SND
Späť na zoznam koncertov BHS 2012
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Štátna opera z Banskej Bystrice (slovenská) – operný súbor
 • Marián Vach (slovenská) – hudobné naštudovanie/dirigent
 • Roman Polák (slovenská) – réžia
 • Jaroslav Valek (slovenská) – scéna
 • Peter Čanecký (slovenská) – kostýmy
 • Ján Procházka (slovenská) – zbormajster
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Štátna opera z Banskej Bystrice (slovenská) – operný súbor
 • Marián Vach (slovenská) – hudobné naštudovanie/dirigent
 • Roman Polák (slovenská) – réžia
 • Jaroslav Valek (slovenská) – scéna
 • Peter Čanecký (slovenská) – kostýmy
 • Ján Procházka (slovenská) – zbormajster
Program

Porovnaj s bulletinom