Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Interpódium ’71 – Komorný koncert

Sunday 26. 9. 1971 o 16:30, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 1971
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Bratislavské dychové kvinteto (Slovensko) – komorný súbor
  • Wilianowské sláčikové kvarteto (Poľsko) – komorný súbor
Program
  • Jacques Ibert – ?
  • Paul Hindemith – ?
  • Jiří Pauer – ?
  • Ludwig van Beethoven – ?
  • Witold Lutosławski – ?

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.