Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Slávnostné otvorenie BHS 1971

Sunday 26. 9. 1971 o 11:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 23)
Späť na zoznam koncertov BHS 1971
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Slovenský filharmonický zbor (Slovensko) – zbor
  • Ján Mária Dobrodinský (Česko) – zbormajster
Program
  • Ján Cikker – ?
  • Dmitrij Šostakovič – ?
23) BHS 1971 http://hž.hc.sk/1971/hz_17_1971.pdf

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.