Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave

Sunday 25. 4. 1965 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 2) 3)
Späť na zoznam koncertov BHS 1965
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (Slovensko) – symfonický orchester
 • Andrzej Markowski (Poľsko) – dirigent
Program
 • Arvo Pärt – Perpetuum mobile
 • Peter Kolman – Monumento per 6,000.000 (premiéra)
 • Pierre Moulaert – Séquences
 • Wojciech Kilar – Riff 62
 • Joseph Haydn – Symfónia B dur č. 85 „la Reine“
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave (Slovensko) – symfonický orchester
 • Andrzej Markowski (Poľsko) – dirigent
Program
 • Arvo Pärt – Perpetuum mobile
 • Peter Kolman – Monumento per 6,000.000 (premiéra)
 • Pierre Moulaert – Séquences
 • Wojciech Kilar – Riff 62
 • Joseph Haydn – Symfónia B dur č. 85 „la Reine“
3) KOLMAN, P.: Monumento. [cit. 2016-10-17] Dostupné na [http://hc.sk/sk/hudba/dielo-detail/1078]
2) JURÍK, M.: Bratislavské hudobné slávnosti 1965. Bratislava : Koncertná a divadelná kancelária v Bratislave, 1965. ISBN k-13*51265.

Porovnaj s bulletinom