Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Barokový súbor Adolfa Scherbauma

Sunday 18. 5. 1969 o 10:30, Štúdio VŠMU
Späť na zoznam koncertov BHS 1969
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Barokový súbor Adolfa Scherbauma (NSR) – súbor
 • Adolf Scherbaum (NSR) – trúbka
 • Barbara Schlick (NSR) – soprán
 • Irmingard Seemann (NSR) – viola da gamba-čelo
 • Günther Fetz (NSR) – čembalo
Program
 • Giuseppe Maria Jacchini – Koncert pre trúbku, obligátne violončelo a sláčiky
 • Felice Maria Picinetti – Sonáta C dur pre čelo a čembalo
 • Alessandro Scarlatti – Su le spende del Tebro (kantáta pre soprán, trúbku a sláčiky)
 • Giuseppe Torelli – Koncert pre trúbku a sláčiky
 • Antonio Vivaldi – V. sonáta pre čelo a čembalo
 • Alessandro Scarlatti – Ária z kantáty Endimione e Cintia pre soprán, trúbku, čelo a sláčiky

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.