Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Záhrebskí sólisti

Monday 12. 5. 1969 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1969
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Záhrebskí sólisti (Juhoslávia) – komorný súbor
 • Dragutin Hrdjok (Juhoslávia) – umelecký vedúci
 • Vladimír Ruždjak (Juhoslávia) – barytón
 • Tinka Muradori (Juhoslávia) – flauta piccola
 • Dragutin Hrdjok (Juhoslávia) – husle
 • Tonko Ninič (Juhoslávia) – husle
 • Andrija Patroško (Juhoslávia) – kontrabas
Program
 • Antonio Vivaldi – Koncert pre sláčikový orchester c mol
 • Antonio Vivaldi – Koncert pre dvoje husieľ a sláčiky B dur
 • Antonio Vivaldi – Koncert pre flautu piccolu C dur
 • Alessandro Scarlatti – Caldo Sangue
 • Alessandro Scarlatti – Le Violette
 • Boris Papandopulo – Allegro rustico pre kontrabas a sláčiky
 • Josip Slavenski – Piesne mojej matky pre barytón a sláčiky
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Serenada notturna D dur

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.