Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Jubilácie, lamenty, meditácie

Štvrtok 2. 10. 2003 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 2003
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Solamente naturali (slovenská) – komorný súbor
 • Miloš Valent (slovenská) – umelecký vedúci
 • Zbor Konzervatória v Bratislave (slovenská) – zbor
 • Dušan Bill (slovenská) – zbormajster
 • Marek Štryncl (česká) – dirigent
 • Iva Bittová (česká) – spev
Program
 • Vladimír Godár – Magnificat pre ženský hlas, zbor a orchester
 • Vladimír Godár – Uspávanky pre ženský hlas a komorný súbor
 • Henry Purcell – Fantasia a 5 Upon One Note
 • Vladimír Godár – Ecce puer, passacaglia na slová Jamesa Joycea pre ženský hlas a komorný súbor
 • Henry Purcell – When I Am Laid – lament Didony z opery Dido a Aeneas
 • Vladimír Godár – Mohendžodaro, skladba pre ženský hlas a orchester
 • Henry Purcell – Chacony 4
 • Maurice Ravel – Kadiš pre ženský hlas a orchester
 • John Dowland – Lachrimae Antique a 5
 • Vladimír Godár – Stála matka pre ženský hlas a orchester
 • Vladimír Godár – Regina coeli pre ženský hlas, zbor a orchester