Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Otvorenie festivalu

Sunday 4. 5. 1969 o 16:00, Bratislavský hrad
Späť na zoznam koncertov BHS 1969
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Fanfárový súbor konzervatória (Slovensko) – súbor
  • Juraj Beneš (Slovensko) – dirigent
Program

Porovnaj s bulletinom

Bulletin nie je k dispozicii. Informácie sme získali z iných prameňov. Postupne upresňujeme z akých.